Vizuální identita chrámu svaté Barbory

Pro Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora jsme vytvořili jednotný vizuální styl chrámu svaté Barbory. Základem vizuálního stylu je logo. Svou podobou odkazuje k charakteristickému tvarosloví konstrukce střechy a prostřednictvím linií odkazuje na gotickou klenbu stropu uvnitř chrámu. Doplňkovým grafickým symbolem vedle loga se stal patern, který je odvozený z gotické klenby, a je tak analogií vzoru Benedikta Rieda. Používá se buď jako nekonečný vzor, nebo jako jeden ornamentální pruh. Brandfathers ve spolupráci s architektkou Martinou Kodetovou navrhl základní prvky vizuálního stylu chrámu svaté Barbory logo, barevnost, písmo, způsob grafického řešení merkantilních, informačních tiskovin a ostatních nosičů informací.