Vizuální identita chrámu svaté Barbory

Pro Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora jsme vytvořili jednotný vizuální styl chrámu svaté Barbory. Základem vizuálního stylu je logo, které svou podobou odkazuje k charakteristickému tvarosloví konstrukce střechy. Doplňkovým grafickým symbolem vedle loga se stal patern, který je odvozený z gotické klenby, a je tak analogií vzoru Benedikta Rieda. Používá se buď jako nekonečný vzor, nebo jako jeden ornamentální pruh. Brandfathers ve spolupráci s architektkou Martinou Kodetovou navrhli základní prvky vizuálního stylu chrámu svaté Barbory. Nové logo, barevnost, písmo, způsob grafického řešení merkantilních a informačních tiskovin pomáhá vytvořit jednotný vzhled pro všechny materiály a může pomoci chrámu zaujmout pozornost potenciálních návštěvníků a budovat silnější spojení s veřejností.